ראשי    /    ידע ומידע טכני

ידע ומידע טכני

 רכב פרטי רשאי לגרור עד 500 ק"ג ללא בלמים מידות  אורך  ארגז 170 ס"מ רוחב 130 ס"מ

רכב מסחרי קל שמשקלו הכולל עד 2300 ק"ג רשאי לגרור  :
ללא בלמים  500 ק"ג אורך ארגז עד 250 ס"מ  רוחב 130 ס"מ
עם בלמים   עד 950 ק"ג אורך ארגז 250 ס"מ  רוחב 160 ס"מ


רכב מסחרי גדול יותר או טנדר שמשקלו הכולל עד 2400 ק"ג  רשאי לגרור :
נגרר עם בלמים שמשקלו הכולל 1250 ק"ג אורך ארגז 300 ס"מ רוחב 160 ס"מ
נגרר ללא בלמים שמשקלו הכולל 750  ק"ג  אורך ארגז 250 ס"מ רוחב 130 ס"מ

 

למידע נוסף ניתן לפנות למשה או יאיר ויינגולד  
למידע נוסף וקבלת הצעת מחיר