ראשי    /    כתובתנו

כתובתנו

 חברתנו ממוקמת ברח' היצירה 2, אזור תעשיה הר טוב א'  ליד בית שמש.

להגעה באמצעות waze לחץ על הקישור:
  ויינגולד משה בע"מ, היצירה 2, א.ת. הרטוב א, בית שמש  

ניתן להגיע למפעלנו על ידי חיפוש "ויינגולד משה" ב WAZE.                       
למידע נוסף וקבלת הצעת מחיר