ראשי    /   נגררים עד 450 ק"ג

נגררים עד 450 ק"ג

נגררים ללא בלמים למשקל כולל של עד 450 ק"ג.

החל מאורך 1.7 מ'.

נגרר קל למכוניות בעלי כושר גרירה של עד 450 ק"ג.