ראשי    /   נגררים עד 450 ק

נגררים עד 450 ק

נגררים ללא בלמים למשקל כולל של עד 450 ק"ג.

החל מאורך 1.7 מ'.

נגרר קל למכוניות בעלי כושר גרירה של עד 450 ק"ג ללא בלמים