ראשי    /   נגררים עד 600 ק

נגררים עד 600 ק

נגרר למשקל כולל עד 600 ק"ג. יכול להיות עם מערכת בלימה עצמית, או ללא מערכת בלימה עצמית