ראשי    /   נגררים 1450 ק"ג שני סרנים

נגררים 1450 ק"ג שני סרנים