ראשי    /   נגרר 3500 ק"ג לבובקאט

נגרר 3500 ק"ג לבובקאט

גרור למשקל כולל של 3500 ק"ג. שילדה מחוזקת ומגולוונת בגילוון חם.

שילדה הבנויה לנשיאת כלים במשקל עצמי עד 2700 ק"ג.