ראשי    /    תקנון

תקנון

                 

תנאים והגבלת אחריות 

ברוכים הבאים ל- ויינגולד משה נגררים בע"מ   אנו מציעים ללקוחותינו מגוון רחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים באיכות ותקנים בנלאומיים , במחירים אטרקטיביים.
 
1.כללי
השימוש והקנייה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. השימוש מותנה בהסכמתך לתנאים הכלולים בו כלשונם. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 
2. אחריות.
א. אחריותנו אשר חלה לפי התנאים הקבועים היא לתקן או להחליף לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא תשלום, מוצר שנרכש באמצעות משווקים מורשים מטעם weingold, בלבד. אנו נתקן או נחליף כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר אשר לפי שיקול דעתנו יימצא פגום, והפגם נגרם למרות שימוש ופעולה רגילים ונכונים, בהספקת זרם סדירה ובהתאם להוראות השימוששהוצאו על ידי היצרן.
ב. אחריותנו, הינה כלפי הקונה הישיר בלבד, אשר רכש מאיתנו או ממשווק מורשה על ידנו, ששמו וכתובתו צויינו באתר. האחריות אינה ניתנת להעברה לאחר, ללא הסכמתנו בכתב מראש.
ג. בהמשך לאמור לעיל , האחריות לא תחול במקרים הבאים:
1. קלקול שנגרם כתוצאה מהפעלה שלא על פי הוראות השימוש.
2. שבר מכל סיבה שהיא, או גרימת נזק לציוד בשל רשלנות / הזנחה של המחזיק במוצר,קצר חשמלי או בעיה ברשת החשמל, טלפון לא תקין או תקינות השקעים, פגיעות ברק, כח עליון,תאונה, שימוש בחומרים מתכלים לא מתאימים או שלא לפי המלצת היצרן.
3. טיפול, שינוי או תיקון כלשהו, אשר נעשה על ידי איש שלא הוסמך לכך על ידנו, או במידהשפרטי המוצר או מספרו הסידורי הושחתו, שונו, נמחקו או הוסרו.
4. נזקים שנגרמו עקב נזילת סוללות בתוך המוצר.
5. נזק, שהוא תוצאה של החלפת חלקים שלא על – ידנו, או חיבור לציוד שלא אושר על – ידנו.
6. האחריות לא חלה על ציוד מתכלה.
7. אין האחריות חלה על נזקים ישירים או עקיפים או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מפעולתואו אי פעולתו של המוצר.
8. הפעלת הציוד, שלא בהתאם להוראות היצרן ו / או חברת חשמל ו / או בזק ו / או אי התאמת המוצר למתח חשמלי שאינו ברשת 220v

ד. התיקונים יבוצעו במסגרת שעות העבודה המקובלות : 18:00 – 09:00 בימים א' – ה', למעט מועדי חג.

ה. המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס,וכן אי התאמה של צבעי המוצרים או גווניהם לצבעם במציאות. weingold/ו מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי קיי.אם.טיבגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר יימחקו כעבור זמן. weingoldאינה מתחייבת כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.
ו.המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים ו/או הגרפיקה הנלווית להם באתר, מוצעים למשתמש כמות שהם ("AS-IS"),בלא כל התחייבות.  weingoldו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לגבי המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים ו/או הגרפיקה הנלווית להם, לרבות כל אחריות בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת, קניין ו/או אי הפרה.
ז. בשום נסיבות לא תחול על weingoldו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש בו, באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה,מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לweingoldאו מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, אנא כתוב אלינו ונבחן את טענותיך בקפידה.
 
3. פרטיות
א. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע, יישמרו במאגר המידע של קיי.אם.טי. weingoldלא תעביר את פרטיך האישיים לצד שלישי. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, לא נוכל לטפל בהזמנתך אם לא נקבל אותם.
ב. weingoldתהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני ולפנות אליך בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר וכיו"ב.
ג. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת בפרסום או בדיוור האלקטרוני הראשון שיישלח אליך במיקום המיועד לכך.
ד. weingoldמקדישה משאבים אדירים ונוקטת אמצעים חמורים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענהו/או דרישה ו/או תביעה נגד weingoldו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
 
4. ביטול רכישה והחזרת מוצרים
א. אתה רשאי להחזיר את המוצרים (למעט מוצרים מיוחדים - ראה להלן) שרכשת באתר בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית. במידה ורכשת שירות ניתן לבטלו עד שלושה ימים לפני מועד מתן השירות. לאחר בירור פנייתך יגיע שליח לביתך לקבל המוצר המוחזר. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי עלות שליחות ההחזרה. תנאי ההחזרה הנ"ל חלים רק אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם weingoldונמצא שהוא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה. אם הוחזר המוצר שלא לפי האמור לעיל, הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר.
ב. "מוצרים מיוחדים" -שלא ניתנים להחזרה- הם מוצרים הדורשים התקנה מיוחדת בבית הלקוח או מוצרים מתכלים או שיש בהם חלקים מתכלים.
ג. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, בדמי החזרה או בדמי טיפול.
ד. אינך רשאי להחזיר או להחליף מוצרים הניתנים להקלטה, שיעתוק או שכפול, שאריזתם המקורית נפתחה, אלא אם התברר שהם פגומים. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח ל  weingoldאת המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. כמו כן, אינך רשאי להחליף ולבטל שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי אם המועד שנקבע למתן השירות חל בתוך שלושה ימי עבודה ממועד הבקשה לשינוי.
 
5. שאלות ובירורים
לבירורים ולשאלות ניתן לפנות אל מרכז ההזמנות   24 שעות, 7 ימים בשבוע באמצעות הדואר האלקטרוני או באמצעות הטלפון
בימים א'-ה' בין השעות: 09:00 – 18:00 וערבי חג בין השעות: 09:00 – 14:00.

למידע נוסף וקבלת הצעת מחיר