ראשי    /   נגררים מ 1550 עד 3500 ק"ג

נגררים מ 1550 עד 3500 ק"ג

 נגררים לחקלאות  ולעבודות מסיביות מאוד