ראשי    /   נגררים 1300 ק"ג שני סרנים

נגררים 1300 ק"ג שני סרנים